Amatørastronomisk interessegruppe Brokholm (AIB)

Naturcenter Brokholm, Vejsmarksvej 15, 7870 Roslev

Koordinater: 56gr 43min 24sek N,  9gr 5min 3sek Ø

(nyt navn pr 4. maj 2016)

Planeterne i foråret 2019, - og andet

(Af Finn Gadgaard, lektor em, cand. scient.)

 

Merkur er den planet der er nærmest Solen, og den kan derfor normalt være vanskelig at få øje på. Men nogle få gange i løbet af året er det muligt at se Merkur med det blotte øje, enten som morgenstjerne eller som aftenstjerne.

I løbet af 2019 bevæger Merkur sig flere gange fra at stå vest for Solen til at stå øst for Solen.

Den 11. april står Merkur længst vest for Solen, og står da op kl ca. 5.55, mens Solen står op kl ca 6.20. Merkur står altså op ca 25 minutter før Solen.

Dem 27 februar står Merkur længst øst for Solen, der denne dag går ned kl ca. 17.40 og planeten næsten 2 timer senere.

Generelt gælder der, at når Merkur står vest for Solen, optræder planeten som morgenstjerne og kan ses på himlen kort tid før solopgang. Når Merkur derimod står øst for Solen, vil planenten optræde som aftenstjerne kort før solnedgang, - lige over den vestlige horisont.

 

 

Venus.  I begyndelen af 2019 står Venus vest for Solen og kan da ses som morgenstjerne.

I løbet af foråret kommer Venus nærmere og nærmere Solen og i juni måned er planeten så tæt på Solen, at den ikke kan ses.

Sidst på året kan Venus iagttages som aftenstjerne.

 

Den 21. januar står Venus op kl ca. 5, mens Solen først står op kl ca. 8.25. Planeten går ned kl ca. 13.

Den 11. februar står Venus op kl ca. 5.35, og Solen står op kl ca. 7.45.

Den 1. april står Venus op kl ca.5.20, og Solen kl ca. 6.45.

Den 21 maj står Venus op kl ca. 4.15 og går ned kl ca. 19. Solen står op kl ca. 4.50.

 

Venus er det klareste element på himlen (naturligvis bortset fra Solen og Månen).

 

 

Mars. I løbet af året 2019 bevæger Mars sig mod øst, sålees ad den i begyndelsen af februar går ind i stjernetegnet Vædderen. I maj ind i Tvillingerne, i juli i Løven og i december ind i stjernebilledet Vægten.

Ved begyndelsen af året er Mars oppe om aftenen og går ned omkring kl 23.30.

I maj/juni går planeten ned omkring midnat.

Den 21. januar står Mrs op kl ca. 10.20, og går ned kl ca. 23.35.

Den 11. marts står Mars op kl ca. 8, og går ned kl ca, 23.45,

og den 1. maj står den op kl ca. 7 og går ned kl ca. 0.40.

 

Mars bane set fra Jorden er karakteriseret ved, at man kan opleve ”en retrograde bevægelse”, dvs bevægelse i den modsatte retning (af det ”normale”). Ved den retograde bevægelse begynder planeten at bevæge sig ”baglæns” i forhold til den ”normale” fremadgående bevægelse i forhold til Solen.

Note vedr. Ophiuchus, Slangeholderen: Jorden har rykket sig i forhold til solen, siden man, for 3.000 år siden, fordelte de 12 stjernetegn på årets 12 perioder. Derfor er der et 13. stjernebillede, der har placeret sig i solens bane, og der er skabt et mellemrum på flere dage, hvilket giver plads til et ekstra stjernetegn – nemlig Slangeholderen. Denne ændring er dog ikke officiel, men blot en afspejling af solen, jorden og stjernernes placering i forhold til for 3.000 år siden.

Citat fra Wikipedia (gengivelser fra dette værk skal som bekendt altid tages med mange forbehold).

 

Jupiter.  Fra årets begyndelse og indtil udgangen af efteråret står Jupiter i stjernebilledet Ophiuchus (Slangeholderen).

 

Den 10. juni er retningen til Jupiter stik modsat retningen til Solen (Jupiter er i opposition) til Solen).

I begyndelsen af januar står Jupiter op 2-3 timer før solen, og kan derfor iagttages før solopgangen. I de følgende måneder sker opgangen tidligere og tidligere, og planeten kan indtil midten af året ses hele natten.

 

Den 21. januar står Jupiter op kl ca. 5.30, og går ned kl ca. 12.45. Denne dag står Solen op kl ca. 8.25. (I øvrigt er der denne morgen måneformørkelse kl ca. 6.15)

Den 1. marts står Jupiter op kl. ca. 3.25, og går ned kl ca. 10.35. Solen står op kl ca. 7.

Den 11. maj står Jupiter op kl ca. 23.45 og går ned kl ca. 7 den følgende morgen. Solens opgang er kl ca. 5.30.

 

 

Saturn. Hele året 2019 befinder Saturn sig i stjernebilledet Skytten.

I midten af januar står Saturn op kl ca. 8 og går ned lidt efter kl 15.

Men i løbet af foråret stå planeten op tidligere og tidligere, således at den i slutningen af maj måned står op ved midnat.

Den 21. januar står Saturn op kl, ca. 7.30.

Den 1. marts står den op kl ca. 5.10, og Solen kl ca. 7.

Den 11. maj stpr Saturn op kl ca. 1, og går ned kl ca. 8.25.

 

 

Tidsangivelser:

Bemærk, at alle tiderne er opgivet som Dansk Standardtid (Mellemeuropæisk Tid). Når sommertid er gæl­dende, er tiderne angivet i dansk sommertid.

Sommertiden begyndte søndag den 31. marts kl. 02:00 og slutter søndag den 27. oktober kl. 03:00.

Når sommertiden begynder stilles urene 1 time frem, og når sommertiden ophører, stilles urene 1 time tilbage.

For den gode ordens skyld: Perioden uden sommertid kaldes Dansk Normaltid. (Ikke noget med vintertid eller andre tilsvarende poppede påfund).

 

 

Formørkelser:

Den 21. januar finder en total måneformørkelse sted.

Denne formørkelse kan iagttages fra Danmark.

Den totale fase begynder kl ca. 5.40 og ender kl ca. 7.50.

 

Igen i juli måned (16. – 17. juli) er der en måneformørkelse, der kan iagttages fra Danmark. Denne formørkelse er partiel og begynder kl ca. 22 (den 16, juli) og afsluttes kl ca. 01.00 (den 17. juli).

 

Der er i 2019 3 solformørkelser:

Den 6. januar er der en partiel formørkelse,

den 2. juli en total formørkelse og

den 26. december en ringformet formørkelse.

 

Ingen af disse solformørkelser er synlige fra Danmark.

 

Ved observationer: Husk de sædvanlige personlige beskyttelsesforanstaltninger ved observation af Solen.

 

Stjerneskud: Hver nat med klart vejr kan der iagttages stjerneskud. Men på vis­se tider af året kan der ses flere end sæd­van­ligt: 3. ‑ 4. ja­­nuar (Kvadrantiderne), 22. april (Lyriderne), 12. august (Perseiderne), 21. oktober (Ori­­oni­derne) og 13. december (Geminiderne).

 

 

Anden nyttig viden (eller ligegyldig info):

Året 2019 er

det 502. år efter reformationen,

det 6732. år i den julianske periode,

år efter vor allernå­digste Dronning Margrethe den Andens fødsel,

det 1. år efter Henrik, prins af Danmarks død,

det 170. år efter Danmarks grundlov (dog 336 år efter Kong Christian den Femtes Danske Lov).

I den islamiske kalender begynder det nye år (nytår) den 31. august 2019, og på denne dag indledes det islamiske år 1441. Den islamiske kalender består et år af 12 måneder, og en måned regnes fra nymåne til den efterfølgende nymåne. Kalenderen er derfor en månekalender, og udgangspunktet er profetens udvandring fra Mekka til Medina i 622 e.kr.

I den russisk-ortodokse kalender falder juledag i 2019 den 7. januar 2019 og påskedag falder 28. april 2019.år efter indførelsen af reformationen i Danmark (hvor en af denne artikels forfatters x-oldefar var en meget central person).

 

Jævndøgn:

Det er de dage hvor Solen (set fra Jorden) midtvejs mellem det sydligste og nordligste punkt i sin bane (ekliptika) krydser himlens ækvator.

Forårsjævndøgn faldt i 2019 onsdag 20. marts kl 22.58. Første fuldmåne efter forårsjævndøgn er torsdag 21. marts kl 02.43.

Sommersolhverv er det tidspunkt på året, hvor Solen når sin største højde over horisonten midt på dagen. Det er i 2019 torsdag den 21. juni kl. 17.54. Det er samtidig årets længste dag.

Efterårsjævndøgn falder i år fredag den 23. september kl. 09.50.

Den 23. september bærer navnet Linus. Dagen er formentligt opkaldt efter Pave Linus, der døde i året 79. Han beskrives som den 2. pave i den kristne kirke i Rom. (Den første var som bekendt apostlen Peter).

Vintersolhverv er det tidspunkt på året hvor Solen når sin laveste højde over horisonten. I 2019 er det søndag den 22. december kl. 05.19. Det er samtidig årets korteste dag.

 

Nyttige koordinater:

Koordinaterne for målepunktet ved Skive gamle Kirke (den hvide). Bredde: 56o3354’’ Nord, længde: 9o119’’ Øst.

 

 

Fakta i øvrigt:

Jorden er i 2019 nærmest Solen torsdag den 3. januar og fjernest Solen fredag den 5. juli.

Hundedagene begynder tirsdag den 23. juli og slutter fredag den 23. august

Den 1. april er der ved Thorsminde højvande kl. 12.23 (- hvis det skulle have interesse. Og hvis ikke, er der alligevel højvande det angivne tidspunkt)

Ved du, at USA har 5 tidszoner, Rusland 6 tidszoner mens Kina opererer med blot 1 tidszone.

I Vildsund Marked finder i år sted 23.- 26. juli.

Jagt på skovsneppen indledes den 1. oktober, mens der i Region Midtjylland ikke er angivet jagttid for tyrkerduer.

Jagt på troldanden indledes også den 1. oktober.

At denne tekst består af 9359 karakterer og 1625 nøje udvalgte ord.

 

 

Redaktionen af denne tekst afsluttet 20. januar 2019, som er den 20. dag i året efter den gregorianske kalender, og hvor der er 345 dage tilbage af året.

Det var i øvrigt denne dag for 46 år siden vietnamkrigen officielt blev erklæret afsluttet.

 

Den 20. januar 1848 dør Kong Christian den 8., 61 år gammel.

Den 2. februar 1914 nedlægges grundstenen til Lincoln Memorial i Washington DC.

Den 26. marts 1848 dør Steen Steensen Blicher, 65 år gammel.

Den 1. april 1957 indføres Folkpensionen i Danmark. Den hidtidige lov om alderdomsforsorg med aldersrente ændrer herefter navn til folkepension, og alle danskere over 67 år er herefter berettiget til at modtage folkepension.

Den 17. maj 1836 fødes den engelske astronom Joseph Norman Lockyer. Han opdager Helium i Solens atmosfære i 1868. Det er Lockyer der navngiver stoffet.

Den 30. juni 1908 sker der sandsynligt et kometnedslag Tunguskafloden i Sibirien. Der berettes i hvert tilfælde om en gevaldig eksplosion.